Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný:
u004 Jozef Záborský 28.3.1939 25.8.1999

5
1