Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný:
u003 Soňa Čavojová 22.12.1977 7.9.2017

5
1