Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný:
u002 Ján Mikušák 24.11.1955 27.7.2017

5
1