Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Bol vyučený murár. V Pozemných stavbách v Ružomberku robil majstra a stavbyvedúceho. Mal veľkú zásluhu na oprave starej fary v roku 1968 a celkovej renovácii michalského kostola. Vyše 20 rokov bol kostolníkom.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý:
B502 Ondrej Mužila 1.12.1923 10.7.2017
Anna Mužilová reserve

5
1