Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B415 Jozef Janči 17.8.1928 6.9.2000
Emília Jančiová 1928 2008

5 5
1 1