Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
B414 Eduard Šlachta 25.6.1936 27.4.2000
Ema Šlachtová reserve 27.4.2020

5
1 1