Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Kalman bol uznávaný automechanik v časoch, keď sme mali len Škodovky (100, 105, Favorit) a Lady. Poznali sme dobre aj jeho doma vyrobený traktorček.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
B409 Jozef Húska 17.1.1909 3.2.1985
Antónia Húsková 20.12.1906 2.6.1985
Koloman Baran 29.10.1939 28.9.2009
Anna Baranová 27.2.1945 12.9.2019

5 5
1 1