Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
B401 Jozef Šatan 4.4.1939 14.12.2004
Ema Šatanová 31.10.1939 16.5.2018

5

51
1 1