Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Bol automechanik.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B309 Miroslav Baran 5.1.1964 9.12.2004

5
1 1