Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
B212 Matej Húska 28.2.1908 20.11.1968
Anna Húsková 10.8.1898 ?
Anna Húsková reserve 12.10.2015
1 1