Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Foto: Matej Melek
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B211 Matej Melek 4.5.1931 1.5.1995
Anna Meleková 14.11.1943 6.5.2007
Brigita Sárená 28.8.1904 14.4.1967
Ladislav Sárený 4.10.1901 21.6.1967

5
1 1