Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Bývali oproti kostolu.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B205 Helena Budiaková 20.5.1926 16.1.1994
Štefan Budiak 14.7.1916 9.6.1979
Eugen Lukšík 1944 1999

5
1 1