Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B155 Ján Šturek 24.1.1921 24.8.1992
Anna Štureková 25.7.1920 19.1.1995
Johana Štureková 27.4.1878 21.10.1959
1 1