Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B154 Jozef Janči 15.9.1900 1.8.1971
Magdaléna Jančiová 15.8.1896 13.6.1963
Zlatica Púčeková 23.2.1934 23.6.2015

5
1 1