Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Bývali v prvom dome od betónky, dnes diažnice.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B151 Jozef Guoth 13.9.1905 19.2.1970
Emília Guothová 3.8.1912 2.1.1998
1 1