Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
B146 Ján Šturek reserve 3.5.2025
1