Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Foto:
Ľudmila Labajová, František a Helena Tuková

Kronika:
František bol vyučený ekonóm. Bol vedúcim Slovenských kameňolomov a štrkopieskov v Malužinej. V Michale tajomníkom MNV. Helena, rodená Labajová, prišla po škole pracovať do bešeňovského lomu na travertín. František bol jej vedúci. Neskôr pracovala ako ekonómka v Štrkopieskoch Liptovská Mara.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B142 František Tuka 1925 1996
Viktor Labaj 1899 1963
Ľudmila Labajová 1898 1990
Helena Tuková 8.5.1933 15.6.2015

5
5
1 1