Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Foto: Miroslav

Kronika:

Miroslav bol výpravca. Janka bola jeho manželka. Bývali v osamelom dome na starej ceste do Ľupče.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B141 Miroslav Adamčiak 29.8.1933 24.2.2010
Janka Adamčiaková 14.10.1933 4.5.1993
Jozef Adamčiak 5.1.1912 2.5.1962

5 5
1 1