Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Milan bol šoférom v Poľnonákupe. Niekoľko rokov čapoval a viedol "Pohostinstvo Milan Hurtešák" v kultúrnom dome. Bol predsedom Pašienkového spoločenstva obce.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý:
B126 Milan Hurtešák 19.4.1939 19.12.2016

5
1