Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B111 Lidka Budiaková 10.11.1945 14.1.1947 detský
1