Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
B110 Milenka Lacková 22.7.1967 18.91967 detský
1