Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A410 Božena Sarčáková 4.12.1947 29.12.2010

5
1