Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Absolvoval srojársku priemyslovku v Ružomberku. Na Pilane v Mikuláši robil majstra. Potom, až do dôchodku, bol strojný technik v Pozemných stavbách Ružomberok. Po svadbe s Natašou Kenderovie, opravili Gulandovci starý Kenderovie dom (1975). Na 32 rokov sa presťahovali do bytu v Ružomberku. V roku 2007 prestavali, pristavali a nadstavili pôvodnú dreváreň a vrátili sa do Michala.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A407 Ján Gulanda 26.9.1952 2.7.2014

5
1