Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Bol dlhé roky vedúcim stavebnín v Ružomberku.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Do:
A402 Eduard Bobček 2.2.1937 15.7.1998
Adela Bobčeková reserve 16.8.2018

5
1 3