Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Elenka bola výborná ochotnícka herečka. Ondrej bol dlhé roky kostolníkom za vdp. Jozefa Tješa. Bývali na križovatke pod Hliniskom (dnes - 2017 - Sýkora).
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A303 Ondrej Baran 18.11.1919 1.5.1996
Elena Baranová 23.1.1923 31.12.1992

5
1 3