Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:

Valéria bola iniciatívna. Stála členka obecného ochotníckeho divadla.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný:
A301 Ján Debnár 30.9.1921 31.1.1974
dvojhrob Valéria Debnárová 5.12.1921 3.2.1996

5
1 3