Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Stará mama Drahuša i Jána Mikušák.
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A213 Zuzana Mikušáková
1