Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
neistý údaj
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A108 Jozef Mikušák
1