Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný: Typ:
A105 Marta Mikušiaková 16.2.1907 19.12.1968 dvojhrob
Ladislav Mikušiak 28.9.1902 29.8.1978
Ferdinand Lacko 18.5.1925 29.4.2003

5
1