Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
gazdiná farára
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Typ:
A104 Zuzana Starenky 4.4.1920
1 2