Cintorín Liptovský Michal Obec Liptovský Michal
Kronika:
Miesto: Meno: Narodený: Zomrelý: Pochovaný: Typ:
A103 Anna Húsková 1994
Štefan Húska
1